Diana

Thông tin sự kiện Sensi

Cách thức đổi vé

Hướng dẫn cách thức đổi điểm lấy vé & nhận vé

  • 1
    Tham gia chơi và tích lũy điểm trên website
  • 2
    Mua sản phẩm và đến event để đổi vé

Địa điểm

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Cần Thơ

Các hoạt động chính

Tìm hiểu về
sản phẩm
Chụp hình tại
Photobooth
Các trò chơi
thú vị