12 Cung Hoàng Đạo

 
bach_duong kim_nguu song_tu cu_giai su_tu xu_nu
Bạch Dương (21/3- 19/4) Kim Ngưu (20/4- 20/5) Song Tử (21/5- 21/6) Cự Giải (22/6- 22/7) Sư Tử (23/7- 22/8) Xử Nữ (23/8- 22/9)
thien_binh ho_cap nhan_ma ma_ket bao_binh song_ngu
Thiên Bình (23/9- 23/10) Hổ Cáp (24/10- 21/11) Nhân Mã (22/11- 21/12) Ma Kết (22/12- 19/1) Bảo Bình (20/1- 18/2) Song Ngư (19/2- 20/3)

Page 1 of 12 1 2 12